Water projecten


Twents Waternet - Een integrale aanpak van waterproblematiek

Het Twents Waternet is een samenwerkingsverband op het gebied van water- en klimaatvraagstukken tussen 14 Twentse gemeenten en het Waterschap Vechtstromen. Onderdeel hiervan is een gezamenlijk grondwatermeetnet van Enschede, Hengelo, Almelo, Losser, Wierden, Tubbergen en Dinkelland. Het meetnet bestaat uit ruim 600 grondwatermeetpunten waarvan een groot deel is uitgerust met telemetrie. Projectleider Patrick Spijker legt uit waarom Royal Eijkelkamp dit meetnet heeft geïnstalleerd en beheert.

‘Iedere gemeente heeft vanuit de Waterwet een grondwaterzorgplicht. Wij hebben vanuit het Twents Waternet Royal Eijkelkamp in de arm genomen om de grondwaterstanden voor ons te monitoren. In een aanbesteding hebben we een heel programma van eisen opgesteld waarbij het meten van de grondwaterstanden natuurlijk het belangrijkste was. Maar daarnaast hebben we ook eisen gesteld rondom de validatie van de data. We willen immers wel de beschikking hebben over betrouwbare grondwatergegevens. Beheer en onderhoud van het meetnet was eveneens een eis. De inschrijvers moesten bovendien een gedetailleerd plan indienen waarin stond hoe ze dit allemaal gingen realiseren. Uiteindelijk is er beoordeeld en uitgebreid gekeken naar de prijs-kwaliteitsverhoudingen. Royal Eijkelkamp kwam als meest gunstige aanbieder naar voren. Ik ben er trots op dat het binnen het Twens Waternet gelukt is om, ondanks de complexe aanbesteding gezien de verschillende wensen die iedere gemeente toch heeft, een goede partij te vinden die ons ontzorgt met het grondwatermeetnet.’

‘Ik ben er trots op dat wij als Twents Waternet nu
real time inzicht hebben in betrouwbare grondwaterdata.’

‘Bovendien ben ik er trots op dat wij als gemeente Enschede, net als andere gemeenten, real time inzicht hebben in de data. En dat is niet alleen fijn voor ons als gemeente, maar vooral voor onze burgers. In Enschede hebben we een geschiedenis rondom grondwateroverlast. Daarom is het prettig dat de burger zelf de beschikking heeft over actuele en betrouwbare grondwaterdata. En dat was in Enschede nog best een opgave, want wij hadden zo’n 140 peilbuizen die nog handmatig werden uitgelezen. Daar zijn nu allemaal grondwaterstandloggers in geplaatst. Dat had nog wel wat voeten in de aarde, maar door goede afstemming en duidelijke afspraken, hebben we dat voor elkaar gekregen. We zijn heel tevreden hoe het project verlopen is.’

Een stukje geschiedenis

‘Enschede stond vroeger bekend als dé textielstad van Nederland. Deze textielindustrie gebruikte ontzettend veel grondwater. Er waren ook andere partijen die grondwater onttrokken, maar de textielindustrie was toch wel grootste. In de jaren ’60/’70 ging de textielindustrie in Enschede failliet. Dat betekende eveneens dat een heleboel grondwateronttrekkingen stopten. Het grondwater steeg naar de oorspronkelijke natuurlijke situatie. Hierdoor ontstond er wel een groot grondwaterprobleem. Een heleboel woningen en panden waren namelijk gebouwd in de periode dat er grondwater werd onttrokken en nu ontstond er langzaam maar zeker steeds meer grondwateroverlast. Met name ook omdat Enschede op een stuwwal ligt met volop leemlagen in de ondergrond en er daardoor al sprake was van hemelwateroverlast. Nu stroomden zowel het grondwater als hemelwater van de stuwwal af naar lager gelegen delen van de Twentse stad.’ 

‘Er ontstond dus een vervelende combinatie die zorgde voor veel overlast voor de inwoners van Enschede. Sindsdien is er ook steeds meer gekeken waar de problemen zich bevonden door middel van grondwaterstandsmetingen.’

Roombeek als voorbeeld

‘Inmiddels hebben we in Enschede grip op het grondwater. Een mooi voorbeeld van ons huidige grondwaterbeheer is de wijk Roombeek. Hier hebben we grondwateroverlast en grondwaterkwaliteit samen met de Provincie en het Waterschap aangepakt. Na de vuurwerkramp gaven veel bewoners aan dat ze de Roombeek graag weer terug wilden hebben in de wijk. Zoals gezegd, Enschede ligt op een stuwwal en de beken die vroeger door Enschede stroomden waren allemaal regenbeken. Men wilde weer water op de beek, vooral in de zomer met mooi weer. We zijn aan de slag gegaan en hebben als het ware een aantal zaken aan elkaar geknoopt. Nu onttrekken we grondwater voor de grondwaterkwaliteit, dat water wordt netjes gezuiverd en komt uiteindelijk terecht op de Roombeek. Hierdoor is de Roombeek ook watervoerend bij mooi weer. Roombeek is dus een mooi voorbeeld van een integrale aanpak van waterproblematiek.’

Twents grondwatermeetnet

  • Het grondwatermeetnet bestaat uit ruim 600 meetpunten
  • 400 meetpunten zijn door Royal Eijkelkamp voorzien van Diver water level loggers
  • 150 meetpunten zijn uitgerust met telemetrische oplossingen van Royal Eijkelkamp
  • Royal Eijkelkamp verzorgt minimaal 4 jaar lang het onderhoud aan het meetnet

Bekijk de publieke webportal.

Bekijk de video's

Wij gebruiken cookies voor uw gebruiksgemak en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen. Door verder te surfen accepteert u cookies van eijkelkamp.com.

OK