Waterstandmeetnet Polderpeilvlakken

Waterstandmeetnet Polderpeilvlakken

Het voornaamste doel van het project was het verschaffen van meer inzicht in de polderpeilen. In combinatie met het e-SENSE telemetrie systeem worden meetgegevens en eventuele alarmsignalen via het gsm-netwerk rechtstreeks verstuurd naar de centrale database van Rijnland. Nu kan het Hoogheemraadschap van Rijnland beter voldoen aan zijn 'droge voeten' taakstelling, wat in een dichtbevolkt gebied als de randstad zeer belangrijk is.

Lees verder


Regionaal grondwatermeetnet Vallei en Eem

Regionaal grondwatermeetnet Vallei en Eem

Sinds 2007 is de 'Wet gemeentelijke watertaken' van kracht waarin voor gemeenten een zorgplicht voor grondwater is geïntroduceerd. Deze nieuwe zorgplicht houdt in dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van structurele grondwateroverlast. Anticiperend op deze wettelijke termijn is vanuit het Platform Water het grondwaterproject opgepakt.

Lees verder


Flix-project

Flix-project

Het natuurgebied bij Sebes (Spanje) kampt met een opvallend hoog sterftecijfer onder specifieke rivierbosplanten. Een vermindering van fluctuatie in de waterstanden, wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van deze plantsterfte. Vanwege de omvang van de veranderingen en de snelheid waarin ze plaatsvinden, is er in 2007 een onderzoek gestart, waarbij gebruik wordt gemaakt van CTD-Divers.

Lees verder


MARS-project

MARS-project

Met ondersteuning van het Partners voor Water programma, heeft een consortium van Nederlandse en Roemeense partijen een project opgezet in Roemenië. Hierin wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van ondergrondse opslag voor water tijdens periodes van ernstige droogte en zware regenval.

Lees verder


Integrated Nutrient Pollution Control Project

Integrated Nutrient Pollution Control Project

Roemenië is sinds januari 2007 lid van de Europese Unie. Het Roemeens Ministerie van Milieu heeft naar aanleiding hiervan het Integrated Nutrient Pollution Control Project opgezet. Doel van dit project is om de Roemeense overheid te helpen met het voldoen aan de Europese vastgestelde richtlijnen op het gebied van nutriënten afvloeiing.

Lees verder


Digitaal Grondwatermeetnet gemeente Doetinchem

Digitaal Grondwatermeetnet gemeente Doetinchem

In het kader van de Wet gemeentelijke watertaken in combinatie met de Kaderrichtlijn water had de gemeente Doetinchem de wens om het bestaande grondwatermeetnet digitaal te gaan beheren. Hiervoor zijn 47 meetlocaties met Diver water level loggers ingericht en voorzien van een e-SENSE peilbuismodem.

Lees verder


Geological Survey Department

Geological Survey Department

Voor het monitoren van de kwaliteit en fluctuatie van het grondwater op Cyprus, evenals de indringing van zout water, heeft Geological Survey Department de hulp ingeroepen van Eijkelkamp Soil & Water en Eijkelkamp Soil & Water's distributeur op Cyprus MilliQuest Ltd.

Lees verder


Ondergronds onderzoek voor riooloptimalisatie

Ondergronds onderzoek voor riooloptimalisatie

De beheerders van het rioolstelsel van de gemeente Bergen wilden meer inzicht in de manier waarop sediment zich opbouwt in een riool.

Lees verder


Asian Facility Project

Asian Facility Project

Drie universiteiten uit China hebben samen met UNESCO-IHE Institute for Water Education uit Delft en Eijkelkamp Soil & Water het Asian Facility Project opgezet.

Lees verder


Wij gebruiken cookies voor uw gebruiksgemak en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen. Door verder te surfen accepteert u cookies van eijkelkamp.com.

OK