Avenue2 grondwater monitoring

Avenue2 grondwater monitoring

Nog niet eerder werd in Europa een gestapelde tunnel gerealiseerd, waarbij zowel in de bovenste als onderste tunnelbuis vrachtverkeer kan rijden. Henk van Tongeren Bronbemaling BV zorgt er voor dat de kilometerslange bouwput niet volloopt met water. Diver water level loggers en Peilbuismodems helpen daarbij.

Lees verder


Pilotproject Gasunie grondwaterkwaliteit monitoren

Pilotproject Gasunie grondwaterkwaliteit monitoren

Gasunie streeft naar een duurzame toekomst door veilig en betrouwbaar aardgas te transporteren, de schoonste fossiele brandstof. Gasunie voert daarom regelmatig grondwateronderzoek uit op haar locaties om inzicht te krijgen in kwaliteit en kwantiteit van het grondwater.

Lees verder


Conservation of Baltic raised bogs on Pomerania region

Conservation of Baltic raised bogs on Pomerania region

Dit project is helaas nodig omdat het voortbestaan van de moerassen wordt bedreigd door de mens met degradatie als gevolg. Hoofddoel van het project is om de juiste manier te vinden hoe de moerassen het beste herstellen en vervolgens onderhouden kunnen worden om verdere degradatie te voorkomen.

Lees verder


Zweckverband Wasserwerk Wacken

Zweckverband Wasserwerk Wacken

Het Noord-Duitse waterleidingbedrijf Samenwerkende Drinkwaterleidingen Wacken (Zweckverband Wasserwerk Wacken) zocht in 2008 een peilbuis meetsysteem. Dit systeem moest in een meetveld van 23 peilbuizen regelmatig de waterstanden meten en bij 3 specifieke meetpunten ook de geleidbaarheid.

Lees verder


WINNET (Water Innovatie Netwerk)

WINNET (Water Innovatie Netwerk)

Verschillende Utrechtse gemeenten zochten een leverancier voor het aanleggen en beheren van een grondwatermeetnet. Een Europese aanbesteding volgde welke aan Eijkelkamp Soil & Water werd gegund.

Lees verder


Waterstandmeetnet Polderpeilvlakken

Waterstandmeetnet Polderpeilvlakken

Het voornaamste doel van het project was het verschaffen van meer inzicht in de polderpeilen. In combinatie met het e-SENSE telemetrie systeem worden meetgegevens en eventuele alarmsignalen via het gsm-netwerk rechtstreeks verstuurd naar de centrale database van Rijnland. Nu kan het Hoogheemraadschap van Rijnland beter voldoen aan zijn 'droge voeten' taakstelling, wat in een dichtbevolkt gebied als de randstad zeer belangrijk is.

Lees verder


Regionaal grondwatermeetnet Vallei en Eem

Regionaal grondwatermeetnet Vallei en Eem

Sinds 2007 is de 'Wet gemeentelijke watertaken' van kracht waarin voor gemeenten een zorgplicht voor grondwater is geïntroduceerd. Deze nieuwe zorgplicht houdt in dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van structurele grondwateroverlast. Anticiperend op deze wettelijke termijn is vanuit het Platform Water het grondwaterproject opgepakt.

Lees verder


Flix-project

Flix-project

Het natuurgebied bij Sebes (Spanje) kampt met een opvallend hoog sterftecijfer onder specifieke rivierbosplanten. Een vermindering van fluctuatie in de waterstanden, wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van deze plantsterfte. Vanwege de omvang van de veranderingen en de snelheid waarin ze plaatsvinden, is er in 2007 een onderzoek gestart, waarbij gebruik wordt gemaakt van CTD-Divers.

Lees verder


MARS-project

MARS-project

Met ondersteuning van het Partners voor Water programma, heeft een consortium van Nederlandse en Roemeense partijen een project opgezet in Roemenië. Hierin wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van ondergrondse opslag voor water tijdens periodes van ernstige droogte en zware regenval.

Lees verder


Integrated Nutrient Pollution Control Project

Integrated Nutrient Pollution Control Project

Roemenië is sinds januari 2007 lid van de Europese Unie. Het Roemeens Ministerie van Milieu heeft naar aanleiding hiervan het Integrated Nutrient Pollution Control Project opgezet. Doel van dit project is om de Roemeense overheid te helpen met het voldoen aan de Europese vastgestelde richtlijnen op het gebied van nutriënten afvloeiing.

Lees verder


XL LG MD SM XS

Wij gebruiken cookies voor uw gebruiksgemak en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen. Door verder te surfen accepteert u cookies van eijkelkamp.com.

OK