Grondwater monitoringsnetwerk voor beschermde Engbertsdijksvenen

Grondwater monitoringsnetwerk voor beschermde Engbertsdijksvenen

Engbertsdijksvenen is een Natura 2000 gebied in de provincie Overijssel. Voor dit bijzondere en beschermde natuurgebied van 1.000 hectare groot zijn herstelmaatregelen vanuit Europese regelgeving opgesteld om onder andere het aanwezige hoogveen te behouden en te herstellen. Om te monitoren wat de effecten zijn van de herstelmaatregelen is het grondwater monitoringsnetwerk Engbertsdijksvenen gerealiseerd.

Lees verder


Water monitoringssysteem voor Belgische steengroeve

Water monitoringssysteem voor Belgische steengroeve

De steengroeve van Les Carrières du fond des Vaulx is omringd door beschermd natuurgebied en moet daarom voldoen aan strenge milieuwetgeving. Eijkelkamp Soil & Water legde daarvoor een water monitoringsnetwerk aan.

Lees verder


Duurzaam debietmeetpunt voor Renkums Beekdal

Duurzaam debietmeetpunt voor Renkums Beekdal

Het Renkums Beekdal is een ecologisch en hydrologisch interessant beekdal. Ook uitdagend vanwege de zeer ingewikkelde bodemopbouw. Om goed te begrijpen hoe het watersysteem in het beekdal werkt, heeft Waterschap Vallei en Veluwe een duurzaam debietmeetpunt door Eijkelkamp Soil & Water in laten richten.

Lees verder


Project DAMSAFE

Project DAMSAFE

Multipurpose waterreservoirs en dammen spelen in India een belangrijke rol in de wateren elektriciteitsvoorziening, voor de irrigatie en in de overstromingsbescherming.

Lees verder


Primeur in de polder - Waterschap Zuiderzeeland meet debiet om te verduurzamen

Primeur in de polder - Waterschap Zuiderzeeland meet debiet om te verduurzamen

Waterschap Zuiderzeeland is het project ‘Energie & gemalen’ gestart om de polderbemaling te verduurzamen. Gemaal Colijn is daarvoor door Eijkelkamp Soil & Water uitgerust met debietmeetapparatuur. Een primeur!

Lees verder


‘Wij zijn 24/7 bezorgd om  de Vlaamse waterkwaliteit’

‘Wij zijn 24/7 bezorgd om de Vlaamse waterkwaliteit’

De Vlaamse Milieumaatschappij zet zich in voor een beter leefmilieu in Vlaanderen. Sinds begin 2017 zet Ward en zijn team Smart Sensoring van Eijkelkamp Soil & Water in om nog meer grip te krijgen op de kwaliteit van het Vlaamse water.

Lees verder


‘Monitoren van water, is monitoren van ons bestaansrecht’

‘Monitoren van water, is monitoren van ons bestaansrecht’

Europa’s grootste producent van frisdranken en vruchtensappen, Refresco Group, monitort het grond- en bronwaterpeil op de locatie in Hoensbroek via Smart Sensoring van Eijkelkamp Soil & Water. ‘Iedere 10 minuten ontvangen wij via telemetrie de gewenste grondwater data’.

Lees verder


Rijnland maakt waterbalans compleet

Rijnland maakt waterbalans compleet

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft in mei 2017 meetapparatuur in gebruik genomen die effecten van klimaatverandering op het waterbeheer beter in beeld brengt. Het gaat om drie Eijkelkamp Smart Lysimeter meetopstellingen, die naast gegevens over verdamping ook data verschaffen over de hoeveelheid neerslag, wind en bodemvocht.

Lees verder


Van zwart verleden naar groene toekomst

Van zwart verleden naar groene toekomst

Waarom grondwater monitoren voor de gemeente Heerlen noodzakelijk is: Het wordt steeds drukker in onze ondergrond. Goede plannen maken is essentieel...

Lees verder


Waterbronnen van brouwerij 's werelds beste blond bier gemonitord met Eijkelkamp Smart Sensoring

Waterbronnen van brouwerij 's werelds beste blond bier gemonitord met Eijkelkamp Smart Sensoring

'We besparen een honderdtal uur aan uitleesrondes omdat alle data nu automatisch binnenkomt op de Eijkelkamp Web Portal.' aldus Pieter Careel van Affligem Brouwerij.

Lees verder


Wij gebruiken cookies voor uw gebruiksgemak en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen. Door verder te surfen accepteert u cookies van eijkelkamp.com.

OK