MP 1 pomp onmisbaar bij meten waterkwaliteit in Provincie Limburg

Een goede kwaliteit van oppervlakte- en grondwater staat voor een duurzame ontwikkeling van planten, dieren en betrouwbaar drinkwater. Om deze kwaliteit te borgen is in de Kaderrichtlijn Water een beleid geformuleerd waar alle EU-lidstaten zich aan moeten houden. Door de integratie van verschillende Europese waterkwaliteitsrichtlijnen spreekt Europa één taal op het gebied van watervraagstukken en worden grensoverschrijdende waterproblemen gemeenschappelijk aangepakt. Jean Hacking, Projectleider Grondwatermonitoring bij het cluster Natuur en Water van de provincie Limburg, vertelt hoe hij samen met zijn collega’s als provincie invulling geeft aan deze richtlijnen.

Waterkwaliteit meten met de MP 1 pomp

‘Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn wij wettelijk verplicht om de kwaliteit van grondwater te borgen. Daarom hebben wij een grondwaterkwaliteitsmeetnet ingericht bestaande uit zo’n 70 à 80 locaties verspreid door heel Limburg. Jaarlijks worden hier monsters genomen waarbij wij op advies van Eijkelkamp Soil & Water gebruik maken van Grundfos MP 1 dompelpompen. Deze dompelpompen van Grundfos zijn uitermate geschikt voor het doorpompen en het bemonsteren van peilbuizen met een diameter vanaf 55 mm.’

‘De pompmotor van de Grundfos MP 1 pomp wordt door de speciale regelbare frequentieomvormer gestuurd. Door de traploze instelling van de frequentie, kan de capaciteit van de MP 1 pomp geregeld worden van 0 tot 2 m3/uur, waardoor een peilbuis snel doorgepompt kan worden. Voor het bemonsteren van de peilbuizen wordt een lagere frequentie ingesteld.’ 

 

‘Naast het grondwaterkwaliteitsmeetnet zetten wij de
Grundfos MP1 pompen ook in voor het mijnwatermeetnet.’

Jean Hacking - Projectleider Grondwatermonitoring provincie Limburg

Onderzoek naar effecten mijnbouw

‘Naast het grondwaterkwaliteitsmeetnet zetten wij de Grundfos MP 1 pompen ook in voor het mijnwatermeetnet. Na het sluiten van de mijnen in Zuid-Limburg (eind jaren ’60, begin jaren ’70) zijn de pompsystemen die de mijnen droog hielden stilgezet. Sindsdien blijft het mijnwater continu stijgen’, vertelt Jean. ‘Vanuit het Ministerie van Economische Zaken heeft de provincie Limburg daarom de opdracht gekregen om uitgebreider onderzoek te doen naar de (mate van) stijging en kwaliteit van dit mijnwater. Om die redenen worden er zeven nieuwe putten geboord. Deze putten worden elk voorzien van drie filters met een filterstelling variërend van circa 40 tot circa 400 m-mv. Hierin wordt de stijghoogte van het grondwater gemeten en alle filters bemonsterd. Na het eerste jaar wordt er geëvalueerd en afgestemd wat het meet- en monsternameregime voor de komende jaren wordt.’

Voordelen van de MP 1 pomp

‘Het werken met de Grundfos MP 1 pompen heeft veel voordelen. De MP 1 pompen leveren een groot debiet en hebben voldoende opvoerhoogte. Dit laatste is van belang omdat het grondwater in de mijnwaterputten veelal erg diep zit. Daarnaast is de diameter van de pomp geschikt voor de meeste peilbuizen. De pompen zijn gemakkelijk te plaatsen en gemaakt van een relatief inert materiaal, waardoor deze geen verontreiniging van de monsters veroorzaakt.’

Maak nu een afspraak

Benieuwd wat Eijkelkamp Soil & Water voor uw bodem- of waterproject kan betekenen?
Vul onderstaand formulier in voor een afspraak


* Dit is een verplicht veld
XL LG MD SM XS

Wij gebruiken cookies voor uw gebruiksgemak en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen. Door verder te surfen accepteert u cookies van eijkelkamp.com.

OK