Monitoringsnetwerk voor infraproject Noorderbrug

Het Noorderbrug project in Maastricht heeft ervoor gezorgd dat het verkeer dat aan de noordkant van de stad de Maas moet oversteken, beter doorstroomt. Bjorn Vink was als Senior Adviseur bij Antea nauw betrokken bij dit infraproject in het zuiden van Nederland en zette daarbij apparatuur in van Eijkelkamp Soil & Water.

‘Doordat ik eerder betrokken ben geweest bij soortgelijke projecten in en rondom Maastricht, ben ik door de opdrachtgever als gebiedsexpert gevraagd voor dit project. Daarbij werkte ik samen met Antea collega’s Paul Diederen en Feodor van Heur en Arjen Wijdeveld van Deltares. Arjen heeft een hydrologische achtergrond en is een expert op het gebied van uitloging. Wij richtten ons binnen het project vooral op de voormalige aftakking van de Noorderbrug aan de westzijde. Hier is een nieuwe weg aangelegd en daarbij hebben ze voor de fundering zogenaamd immobilisaat gebruikt. Eenmaal aangebracht moest dat immobilisaat gemonitord worden. Men wilde namelijk weten hoe het zich in de bodem gedroeg. Loogt het bijvoorbeeld uit? Zo ja, hoeveel dan? Zijn de stoffen die erin zitten goed gebonden of verdwijnt het in de omgeving?’

‘Daarnaast hebben we monitoringsapparatuur van Eijkelkamp Soil & Water ingezet om de grondwaterstanden en waterpeilen in de kanalen te monitoren. Hierdoor kregen we meer inzicht in deze zich tot elkaar verhouden. De Maas gaat bijvoorbeeld op en neer en bij een hoogwatergolf doet de hele omgeving mee. In de ondergrond van Maastricht en omgeving heb je sowieso al veel verschillende situaties waardoor het grondwatersysteem ontzettend complex is. Voor bepaalde gebieden wisten we dat al, maar voor dit specifieke gebied was dat nog niet bekend. Dat is nu nauwgezet in beeld gebracht met intensieve monitoring. Intensief in de zin van in tijd, maar ook in het aantal meetpunten.’

‘Om het gedrag te leren kennen, moet je enorm veel meten.’

Bjorn Vink - Senior Adviseur Antea Group

‘In totaal zijn er 8 grondwatermeetpunten ingericht en hebben we gebruik gemaakt van 3 drains. De drains om te kijken of hier water in komt. Als het bijvoorbeeld regent en er komt water in, dan weten we dat het immobilisaat op die plek doorlatend is en dat heb je liever niet. Verder hebben we ook de vochtgehaltes van het immobilisaat gemeten om te kijken hoe het zich gedraagt. Zie je het vochtgehalte oplopen of droogt het juist? Dat is interessant om te bepalen voor uitloging.’

‘De data werden via modems verstuurd en we konden het online in de gaten houden. Ook kregen we wel eens een waarschuwing als er regen viel en er vocht doorsloeg naar een drain. Dan moest er een monster genomen worden en naar het lab. Onze veldmedewerker, controleerde de peilbuizen als er een van de EC of pH meters rare waardes gaf, want dan weet je dat er iets op transport is.’

‘Ik had met het grootschalige tunnelproject Avenue2 in Maastricht al veel meegemaakt, zoals problemen met verontreinigingen en de tunnelbouw. Want als je gaat bemalen, kun je zomaar een vlek met Vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCL) als het ware de bouwput inzuigen. Dan sta je met z’n allen in een maanpakje te werken. En dat is iets dat je wilt voorkomen, dus daar hebben we veel onderzoeken voor gedaan en dat was wel een uitdaging. Toch was het Noorderbrug project ook zeker geen regulier project. Maar met elkaar, waaronder Feodor van Heur en Arjen Wijdeveld, hebben we een praktische monitoringsaanpak bedacht om eventuele uitloging van immobilisaat te volgen. Ook omdat het bevoegd gezag dat wilde hebben. Moeten er maatregelen genomen worden, ja of nee? Je wilt een basis en meetgegevens hebben voor analyses en discussies. En door alle verkregen data, snappen wij nu heel goed hoe het gebied werkt en kunnen we bijvoorbeeld inschatten wat de snelheid is van een verplaatsing.’

‘Ik kende Eijkelkamp Soil & Water al langer door een oud-collega van me en door het Avenue2 project waarbij ik intensief samenwerkte met Henk van Tongeren Water en Techniek, die op hun beurt weer gebruik maakten van jullie grondwater monitoringsapparatuur. Ook nu waren de ervaringen weer goed. Ik heb prettig contact gehad met jullie Technical Projects team en de online Web Portal. In die omgeving konden we alles makkelijk exporteren of importeren. En doordat je echt monitort kun je het project eigenlijk als een vol continu meting beschouwen. Daardoor krijg je een mooi beeld van het hydrologisch systeem van het projectgebied. Je ziet wat de invloed van kanalen is, wat er gebeurt na een flinke regenbui en hoe de ondergrond reageert op immobilisaat. En om het gedrag te leren kennen, moet je gewoon enorm veel meten.‘

Bekijk de video

Bekijk de video waarin Bjorn Vink vertelt over het project.

Over Antea

Als internationaal ingenieurs- en adviesbureau combineert Antea Group strategisch denken en multidisciplinaire perspectieven met technische expertise en pragmatisch handelen om de uitdagingen van de klant effectief aan te pakken en zo duurzame resultaten voor een betere toekomst te genereren.

Kijk voor meer informatie over Antea Group op anteagroup.nl.

Maak nu een afspraak

Benieuwd wat Eijkelkamp Soil & Water voor uw bodem- of waterproject kan betekenen?
Vul onderstaand formulier in voor een afspraak


* Dit is een verplicht veld

Wij gebruiken cookies voor uw gebruiksgemak en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen. Door verder te surfen accepteert u cookies van eijkelkamp.com.

OK