Grondwaterdata noodzakelijk voor veilige Grebbedijk

Opdrachtgever

Waterschap Vallei en Veluwe

Land

Nederland

Bekijk de video

Bekijk de video waarin Reindert Stellingwerff vertelt over project Waterveiligheidsopgave Grebbedijk.

De Grebbedijk ligt tussen Wageningen en Rhenen en beschermt de 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. De Grebbedijk voldoet niet aan de nieuwe strengste veiligheidseisen. In 2023 zal de ruim 5 kilometer lange dijk, in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, door Waterschap Vallei en Veluwe versterkt worden om ervoor te zorgen dat het achterland veilig blijft als er in de toekomst door klimaatverandering meer water door de Rijn gaat stromen. Het waterschap monitort de dijk uitvoerig om zoveel mogelijk grondwaterdata hiervoor te verzamelen.

Reindert Stellingwerff is als Beleidsadviseur Waterkeringen bij Waterschap Vallei en Veluwe betrokken bij project Waterveiligheidsopgave Grebbedijk. ‘We willen een zo optimaal mogelijk ontwerp voor de Grebbedijk maken. Daarvoor heb je data nodig. Door de aanleg van het meetnetwerk op de dijk kunnen we uiteindelijk beter voorspellen hoe sterk de nieuw te ontwerpen dijk moet zijn met extreem hoogwater.’

‘Als waterschap meten we al 20 jaar handmatig grondwaterstanden bij de dijk, maar met een veel lager interval. Door de nieuwe meetopstelling krijgen we de beschikking over veel meer data waarmee we aan de slag kunnen gaan. Bovendien vielen we met de neus in de boter. Tijdens de aanleg van de meetopstelling kregen we in januari 2018 namelijk te maken met hoogwater. Door snel en adequaat optreden van Eijkelkamp Soil & Water werden de meetpunten die buitendijks lagen opgehoogd, waardoor we tijdens het hoogwater door hebben kunnen meten. Lang niet altijd start je in de vroege verkenningsfase van een project met uitgebreid meten. Nu dus wel, met het geluk dat we direct een hoogwater te pakken hadden.’

‘Door snel en adequaat optreden van Eijkelkamp Soil & Water 
konden we tijdens het hoogwater door blijven meten.’
Reindert Stellingwerff – Waterschap Vallei en Veluwe

‘Waterkeringsbeheerders willen steeds meer van een dijk weten. Dan is meten en monitoren noodzakelijk. Ook op plekken waar niet direct een versterking nodig is. Alle waterkeringsbeheerders in Nederland zijn druk om hun dijken door te rekenen om te beoordelen hoe sterk de dijk is. Daarvoor heb je grondwaterstanden nodig van onder de dijk en van de dieper gelegen zandlagen. En dan het liefst het hele jaar door. Zo snappen we hoe een dijk zich gedraagt tijdens een hoogwater situatie. Vervolgens maken we een vertaling naar een extreme situatie waarop je de dijk toetst en bewaakt als het echt voorkomt. Voldoet de dijk, of niet?‘

‘Onze meetopstelling is door Eijkelkamp Soil & Water zodanig ingericht dat we de komende jaren kunnen blijven meten en monitoren. Als beheerder wil je immers het liefst meetreeksen hebben voor tientallen jaren. De verkregen data gaat naar het Dijk Data Service Centrum, een platform voor de opslag van dynamische meetdata in en rond dijken. In dit platform hebben we de mogelijkheid om grote hoeveelheden dynamische meetgegevens op te slaan, te analyseren en terug te kijken in zowel geografische zin als in tabellen en grafieken. Het Dijk Data Service Centrum hebben we met 5 waterschappen en Rijkswaterstaat ontwikkeld en we hopen dat steeds meer waterkeringsbeheerders zich erbij aansluiten zodat we in heel Nederland veilige dijken krijgen die toekomstbestendig zijn.’

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Sámen de keringen op orde krijgen, die bij de veiligheidsbeoordeling zijn afgekeurd. Dat is in essentie het Hoogwaterbeschermingsprogramma: een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. De opgave van het HWBP is in 2050 alle keringen te laten voldoen aan de nieuwe normering.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma maakt onderdeel uit van het Deltaprogramma. Meer informatie op hoogwaterbeschermingsprogramma.nl.

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Het waterschap bestrijkt daarmee een oppervlakte van 245.644 hectare en bedient 1,1 miljoen inwoners.

Maak nu een afspraak

Benieuwd wat Eijkelkamp Soil & Water voor uw bodem- of waterproject kan betekenen?
Vul onderstaand formulier in voor een afspraak


* Dit is een verplicht veld
XL LG MD SM XS

Wij gebruiken cookies voor uw gebruiksgemak en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen. Door verder te surfen accepteert u cookies van eijkelkamp.com.

OK