Betrouwbare debietdata van Veluwse beek de Grift

De Grift is een beek die iets buiten Apeldoorn ontspringt. Via allerlei vertakkingen verzamelt de Grift het water en laat het door de omgeving stromen. Omdat in het stedelijk gebied van Apeldoorn veel veranderingen plaatsvinden, heeft Waterschap Vallei en Veluwe, in samenwerking met Eijkelkamp Soil & Water, een debietmeetpunt geïnstalleerd. Hydroloog Harmen van de Werfhorst, werkzaam bij het waterschap, vertelt er meer over.

‘Als hydroloog bij Waterschap Vallei en Veluwe houd ik mij bezig met watermanagement en zorgen we er op onze afdeling voor dat dit op een goede manier gebeurt. Als waterschap hebben we immers de opgave om dagelijks aan de norm te voldoen en een van die normen is dat we moeten zorgen voor droge voeten. In het stedelijk gebied betekent dat huizen niet mogen onderlopen met water. Om dat te controleren, gebruiken we allerlei rekenkundige modellen. In die modellen zitten formules waarmee waterstanden en afvoeren kunnen worden berekend. Deze berekende afvoer wilen we graag controleren met daadwerkelijke metingen. Indien de berekende afvoer teveel afwijkt van de gemeten afvoer zullen we het model bij moeten stellen totdat we tevreden zijn met het resultaat.’

‘Het project bij de Grift is hier een mooi voorbeeld van. De Grift ontspringt iets buiten Apeldoorn en via allerlei vertakkingen wordt het water verzameld en door de stad gevoerd. Maar in het stedelijk gebied van Apeldoorn gebeurt er momenteel veel. Zo worden er beken bovengronds gebracht en allerlei verharde oppervlaktes zoals daken, parkeerplaatsen en wegen afgekoppeld zoals we dat noemen. Voorheen stroomde het water daarvan via het riool naar de zuiveringsinstallatie. Maar de neerslag die valt is relatief schoon, dus we hebben de wens uitgesproken om dat zoveel mogelijk te scheiden. Het regenwater mag best in het oppervlaktewater terecht komen, maar we willen dus wel een vinger aan de pols te houden om te kijken of dat allemaal goed gaat.’

‘Na verloop van tijd kunnen we misschien wel
invloeden van klimaatverandering terugzien.’

Harmen van de Werfhorst - Hydroloog Waterschap Vallei en Veluwe


‘In het Renkums Beekdal hebben we een soortgelijk systeem staan van Eijkelkamp Soil & Water en daar zijn we heel tevreden over. In de Grift hebben we in het verleden ook al een debietmeetpunt gehad, die zat iets verder bovenstrooms, maar daar hadden we eigenlijk best veel last van aanwas van zand en slib. Hierdoor waren de metingen onbetrouwbaar. Uiteindelijk zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe geschikte locatie waar we betrouwbare data krijgen.’

‘We zijn nu live aan het meten, zodat we real time in de gaten kunnen houden wat de waterstanden en afvoeren doen. Er zit geen alarm aangekoppeld, maar dat zou in de toekomst zeker kunnen.In september hebben we het debietmeetpunt geïnstalleerd. We hebben dus inmiddels data van de herfstperiode en een gedeelte van de winter. Het is nog kort om trends waar te nemen, maar we zien wel seizoensinvloeden terug. In september was de afvoer bijvoorbeeld minder groot. En in de herfst is er behoorlijk wat neerslag gevallen waardoor ook de afvoer toenam.’

‘Eijkelkamp Soil & Water heeft niet alleen het meetpunt geïnstalleerd maar ook advies gegeven rondom de locatiekeuze. Het contact met Eijkelkamp Soil & Water is daarbij goed bevallen. We zijn ook tevreden over de apparatuur. Het is robuust en vooralsnog hebben we geen storingen of dergelijke gehad. Het project is voor langere duur en we hebben nog geen einddatum vastgesteld. Als de reeks lang genoeg wordt kun je er allerlei interessante informatie uit halen. Na verloop van tijd zou je er wellicht invloeden van klimaatveranderingen uit kunnen halen.’

Bekijk de video

Bekijk de video waarin Harmen van de Werfhorst vertelt over het project.

Herstel beken draagt bij aan duurzaam waterbeheer

De gemeente Apeldoorn herstelt naast De Grift ook andere beken en sprengen. Dit draagt bij aan duurzaam waterbeheer aangezien het herstel ruimte biedt aan afgekoppeld regenwater, overtollig grondwater, natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie. De gemeente Apeldoorn werkt hierbij structureel samen met Waterschap Vallei en Veluwe.

Kijk voor meer info op apeldoorn.nl/beken

Over Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe werkt samen met de omgeving en partners aan veilige dijken, gezuiverd afvalwater, schoon en voldoende water in sloten, beken en kanalen. Steeds vaker in het licht van circulaire economie, energietransitie en digitale transformatie.

Kijk voor meer info op vallei-veluwe.nl.

Wij gebruiken cookies voor uw gebruiksgemak en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen. Door verder te surfen accepteert u cookies van eijkelkamp.com.

OK