Onderzoek naar zoutgehalte in Harlingse grachten

Onderzoek naar zoutgehalte in Harlingse grachten

In opdracht van de gemeente Harlingen heeft Antea Group de saliniteit gemeten in de grachten van het Friese Harlingen. Met een motorboot waaraan een geavanceerde mobiele multiparameter sonde van Eijkelkamp Soil & Water was bevestigd, zijn de grachten afgevaren en de metingen uitgevoerd. Projectleider Jeroen Kruse vertelt over het project waarvan de uitkomst de gemeente Harlingen een hoop geld bespaart.

Lees verder


Grondwaterdata essentieel voor natuurontwikkeling in Cortenoever

Grondwaterdata essentieel voor natuurontwikkeling in Cortenoever

Provincie Gelderland werkt samen met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en gemeente Brummen aan een plan voor natuurontwikkeling in buurtschap Cortenoever. Het huidige gebied wordt zodanig ingericht dat een nog waardevoller natuurgebied ontstaat met schoon en gezond water.

Lees verder


Meer grip op blauwalg voor  Wetterskip Fryslân door continu meten

Meer grip op blauwalg voor Wetterskip Fryslân door continu meten

Friesland is een waterrijke provincie. Om ervoor te zorgen dat al het water schoon is en blijft, meet het Wetterskip Fryslân op ruim 200 locaties de waterkwaliteit. Zo ook op zwem- en natuurlocatie de Kleine Wielen in Leeuwarden. Het Wetterskip Fryslân meet hier blauwalg met apparatuur van Eijkelkamp Soil & Water. Om de zwemmer te beschermen én voor een beter waterinlaat beheer.

Lees verder


Grondwaterdata noodzakelijk voor veilige Grebbedijk

Grondwaterdata noodzakelijk voor veilige Grebbedijk

De Grebbedijk ligt tussen Wageningen en Rhenen en beschermt de 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. In 2023 zal de ruim 5 kilometer lange dijk, in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, door Waterschap Vallei en Veluwe versterkt worden.

Lees verder


Grondwater monitoringsnetwerk voor beschermde Engbertsdijksvenen

Grondwater monitoringsnetwerk voor beschermde Engbertsdijksvenen

Engbertsdijksvenen is een Natura 2000 gebied in de provincie Overijssel. Voor dit bijzondere en beschermde natuurgebied van 1.000 hectare groot zijn herstelmaatregelen vanuit Europese regelgeving opgesteld om onder andere het aanwezige hoogveen te behouden en te herstellen. Om te monitoren wat de effecten zijn van de herstelmaatregelen is het grondwater monitoringsnetwerk Engbertsdijksvenen gerealiseerd.

Lees verder


Water monitoringssysteem voor Belgische steengroeve

Water monitoringssysteem voor Belgische steengroeve

De steengroeve van Les Carrières du fond des Vaulx is omringd door beschermd natuurgebied en moet daarom voldoen aan strenge milieuwetgeving. Eijkelkamp Soil & Water legde daarvoor een water monitoringsnetwerk aan.

Lees verder


Duurzaam debietmeetpunt voor Renkums Beekdal

Duurzaam debietmeetpunt voor Renkums Beekdal

Het Renkums Beekdal is een ecologisch en hydrologisch interessant beekdal. Ook uitdagend vanwege de zeer ingewikkelde bodemopbouw. Om goed te begrijpen hoe het watersysteem in het beekdal werkt, heeft Waterschap Vallei en Veluwe een duurzaam debietmeetpunt door Eijkelkamp Soil & Water in laten richten.

Lees verder


Project DAMSAFE

Project DAMSAFE

Multipurpose waterreservoirs en dammen spelen in India een belangrijke rol in de wateren elektriciteitsvoorziening, voor de irrigatie en in de overstromingsbescherming.

Lees verder


Primeur in de polder - Waterschap Zuiderzeeland meet debiet om te verduurzamen

Primeur in de polder - Waterschap Zuiderzeeland meet debiet om te verduurzamen

Waterschap Zuiderzeeland is het project ‘Energie & gemalen’ gestart om de polderbemaling te verduurzamen. Gemaal Colijn is daarvoor door Eijkelkamp Soil & Water uitgerust met debietmeetapparatuur. Een primeur!

Lees verder


‘Wij zijn 24/7 bezorgd om  de Vlaamse waterkwaliteit’

‘Wij zijn 24/7 bezorgd om de Vlaamse waterkwaliteit’

De Vlaamse Milieumaatschappij zet zich in voor een beter leefmilieu in Vlaanderen. Sinds begin 2017 zet Ward en zijn team Smart Sensoring van Eijkelkamp Soil & Water in om nog meer grip te krijgen op de kwaliteit van het Vlaamse water.

Lees verder


Wij gebruiken cookies voor uw gebruiksgemak en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen. Door verder te surfen accepteert u cookies van eijkelkamp.com.

OK