RichWaterWorld

RichWaterWorld

In Park Lingezegen (gelegen tussen Arnhem en Nijmegen) realiseert RichWaterWorld innovatieve systemen voor waterberging en waterretentie, in samenhang met oplossingen voor waterkwaliteit. Eijkelkamp Soil & Water participeert in dit ambitieuze project.

Lees verder


Laboratorium overbodig voor BOOT door Aardvark

Laboratorium overbodig voor BOOT door Aardvark

Ingenieursbureau BOOT was op zoek naar een apparaat om de waterdoorlatendheid van bouwgrond zelf te kunnen meten. Op advies van Eijkelkamp Soil & Water werd gekozen voor de Aardvark Permeameter.

Lees verder


VIDEO - Eijkelkamp onthult 100.000 jaar oude informatie over milieuverandering

VIDEO - Eijkelkamp onthult 100.000 jaar oude informatie over milieuverandering

Michael Bird van de James Cook-universiteit en zijn team zijn op zoek naar 100.000 jaar oude archieven over milieuverandering in het noorden van Australië.

Lees verder


Avenue2 grondwater monitoring

Avenue2 grondwater monitoring

Nog niet eerder werd in Europa een gestapelde tunnel gerealiseerd, waarbij zowel in de bovenste als onderste tunnelbuis vrachtverkeer kan rijden. Henk van Tongeren Bronbemaling BV zorgt er voor dat de kilometerslange bouwput niet volloopt met water. Diver water level loggers en Peilbuismodems helpen daarbij.

Lees verder


Pilotproject Gasunie grondwaterkwaliteit monitoren

Pilotproject Gasunie grondwaterkwaliteit monitoren

Gasunie streeft naar een duurzame toekomst door veilig en betrouwbaar aardgas te transporteren, de schoonste fossiele brandstof. Gasunie voert daarom regelmatig grondwateronderzoek uit op haar locaties om inzicht te krijgen in kwaliteit en kwantiteit van het grondwater.

Lees verder


Conservation of Baltic raised bogs on Pomerania region

Conservation of Baltic raised bogs on Pomerania region

Dit project is helaas nodig omdat het voortbestaan van de moerassen wordt bedreigd door de mens met degradatie als gevolg. Hoofddoel van het project is om de juiste manier te vinden hoe de moerassen het beste herstellen en vervolgens onderhouden kunnen worden om verdere degradatie te voorkomen.

Lees verder


Zweckverband Wasserwerk Wacken

Zweckverband Wasserwerk Wacken

Het Noord-Duitse waterleidingbedrijf Samenwerkende Drinkwaterleidingen Wacken (Zweckverband Wasserwerk Wacken) zocht in 2008 een peilbuis meetsysteem. Dit systeem moest in een meetveld van 23 peilbuizen regelmatig de waterstanden meten en bij 3 specifieke meetpunten ook de geleidbaarheid.

Lees verder


WINNET (Water Innovatie Netwerk)

WINNET (Water Innovatie Netwerk)

Verschillende Utrechtse gemeenten zochten een leverancier voor het aanleggen en beheren van een grondwatermeetnet. Een Europese aanbesteding volgde welke aan Eijkelkamp Soil & Water werd gegund.

Lees verder


Waterstandmeetnet Polderpeilvlakken

Waterstandmeetnet Polderpeilvlakken

Het voornaamste doel van het project was het verschaffen van meer inzicht in de polderpeilen. In combinatie met het e-SENSE telemetrie systeem worden meetgegevens en eventuele alarmsignalen via het gsm-netwerk rechtstreeks verstuurd naar de centrale database van Rijnland. Nu kan het Hoogheemraadschap van Rijnland beter voldoen aan zijn 'droge voeten' taakstelling, wat in een dichtbevolkt gebied als de randstad zeer belangrijk is.

Lees verder


Regionaal grondwatermeetnet Vallei en Eem

Regionaal grondwatermeetnet Vallei en Eem

Sinds 2007 is de 'Wet gemeentelijke watertaken' van kracht waarin voor gemeenten een zorgplicht voor grondwater is geïntroduceerd. Deze nieuwe zorgplicht houdt in dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van structurele grondwateroverlast. Anticiperend op deze wettelijke termijn is vanuit het Platform Water het grondwaterproject opgepakt.

Lees verder


Wij gebruiken cookies voor uw gebruiksgemak en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen. Door verder te surfen accepteert u cookies van eijkelkamp.com.

OK