CHAIN - Landbouw en natuur hand in hand

Project

CHAIN - Landbouw en natuur hand in hand

Klant

Institute of Field and Vegetable Crops [Instituut voor akkerbouw en tuinbouw]

Agricultural Land Agency [Bureau voor landbouwgronden] Kroatië

Financiering

Europese Unie, Interreg-fonds voor grensoverschrijdende samenwerking Servië-Kroatië

Landen

Republiek Servië en Republiek Kroatië

Achtergrond project

De Donauregio is een van de grootste internationale stroomgebieden en een belangrijke ecologische verbindingszone. Natuurbeheer, ruimtelijke ordening en waterbeheer vragen er dan ook om een grensoverschrijdende benadering. In het onderzoeksgebied Podunavlje heeft de intensieve landbouw zich kunnen ontwikkelen omdat de bodem er vruchtbaar is en er voldoende water is, omdat het klimaat gunstig is en de landbouw er een lange traditie kent. Het gebied is echter ook kwetsbaar voor intensieve landbouw, die een wijdverspreide bron van verontreiniging vormt binnen deze beschermde regio met natuurgebieden van internationale betekenis (natuurreservaat 'Gornje Podunavlje' in Servië en 'Kopački rit' in Kroatië).

Vanwege deze twee tegengestelde belangen binnen één regio is het cruciaal om het evenwicht tussen de natuur en de menselijke activiteit te bewaren. Landbouwchemicaliën leiden overal ter wereld tot verontreiniging van het grondwater - met name door nitraat en fosfaat - doordat er te veel kunstmest wordt gebruikt en doordat er ondoordacht gier en stalmest op het land wordt gebracht.

'Wij zijn erg tevreden over de materialen van Eijkelkamp Soil & Water.
We hebben er dankbaar gebruik van gemaakt tijdens en na de uitvoering van het CHAIN project.’

Tijana Zeremski - Onderzoeksmedewerker van het Institute of Field and Vegetable Crops

De centrale doelstelling van de grensoverschrijdende samenwerking is ontwikkeling van de regio en bescherming van het milieu door het verkleinen van de risico's van verontreiniging door de landbouw en betere controle op bodem- en waterverontreiniging op landbouwgronden in de Donauregio.

Om een oplossing voor dit probleem te vinden, is het noodzakelijk samenwerkingsverbanden aan te gaan op alle niveaus van de risicobeheersing. Dat begint bij boeren, landbouworganisaties en lokale overheden en reikt tot ministeries en uitvoerende overheidsorganen. Behalve verticale en horizontale samenwerking zijn ook wederzijds begrip en wederzijdse waardering essentieel.

De gevolgen van landbouwactiviteiten voor de milieukwaliteit kunnen alleen worden vastgesteld door monitoring van de bodem- en waterkwaliteit. Een van de doelen van dit project was dan ook om een systeem op te zetten voor permanente monitoring van de bodem- en grondwaterkwaliteit in het programmagebied.

Resultaten

De betrokkenen van het CHAIN-project concludeerden samen: 'Gezien de resultaten van dit project, zijn wij het aan de volgende generaties verplicht om de bodemkwaliteit permanent te blijven monitoren. Dit is nodig om patronen te ontdekken in de veranderende bodemkwaliteit en de bodemverontreiniging onder controle te krijgen.'

Hoe maakt Eijkelkamp Soil & Water het verschil?

Megra, de Servische partner van Eijkelkamp Soil & Water, is steeds betrokken geweest bij het CHAIN-project. Zij leverden de hieronder vermelde apparatuur van Eijkelkamp Soil & Water en verzorgden trainingen en ondersteuning voor het CHAIN-projectteam.

Grondkolomcilinderboor | Verloren-puntboorset | Direct well | Penetrologger | (Ergonomische) handboren | Monsterringsteekset | Aluminium koffer met 24 grondmonsterringen | Laboratoriumpermeameter

 

Maak nu een afspraak

Benieuwd wat Eijkelkamp Soil & Water voor uw bodem- of waterproject kan betekenen?
Vul onderstaand formulier in voor een afspraak


* Dit is een verplicht veld
XL LG MD SM XS

Wij gebruiken cookies voor uw gebruiksgemak en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen. Door verder te surfen accepteert u cookies van eijkelkamp.com.

OK