Twents Waternet - Een integrale aanpak van waterproblematiek

Twents Waternet - Een integrale aanpak van waterproblematiek

Het Twents Waternet is een samenwerkingsverband op het gebied van water- en klimaatvraagstukken tussen 14 Twentse gemeenten en het Waterschap Vechtstromen. Onderdeel hiervan is een gezamenlijk grondwatermeetnet dat bestaat uit ruim 600 grondwatermeetpunten.

Lees verder


Meer inzicht in verdamping voor KNMI door Eijkelkamp’s Lysimeter

Meer inzicht in verdamping voor KNMI door Eijkelkamp’s Lysimeter

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) meet op het nationaal observatorium van de atmosfeer in het Utrechtse Cabauw op verschillende manieren verdamping. Om op een nieuwe en onafhankelijke manier verdamping te meten, zet het KNMI sinds kort de Eijkelkamp Smart Lysimeter in.

Lees verder


Grondwatermeetnet onmisbaar bij verruimen Twentekanalen

Grondwatermeetnet onmisbaar bij verruimen Twentekanalen

De Twentekanalen zijn van groot logistiek belang voor de scheepvaart van en naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede. Omdat het vervoer over water in deze regio de komende jaren toe gaat nemen, is het noodzakelijk om de Twentekanalen te verruimen. Voor, tijdens en na de werkzaamheden wordt in het projectgebied het grondwater nauwgezet gemonitord.

Lees verder


Betrouwbare debietdata van Veluwse beek de Grift

Betrouwbare debietdata van Veluwse beek de Grift

De Grift is een beek die iets buiten Apeldoorn ontspringt. Via allerlei vertakkingen verzamelt de Grift het water en laat het door de omgeving stromen. Omdat in het stedelijk gebied van Apeldoorn veel veranderingen plaatsvinden, heeft Waterschap Vallei en Veluwe, in samenwerking met Eijkelkamp Soil & Water, een debietmeetpunt geïnstalleerd. Hydroloog Harmen van de Werfhorst, werkzaam bij het waterschap, vertelt er meer over.

Lees verder


Monitoringsnetwerk voor infraproject Noorderbrug

Monitoringsnetwerk voor infraproject Noorderbrug

Het Noorderbrug project in Maastricht heeft ervoor gezorgd dat het verkeer dat aan de noordkant van de stad de Maas moet oversteken, beter doorstroomt. Bjorn Vink was als Senior Adviseur bij Antea nauw betrokken bij dit infraproject in het zuiden van Nederland en zette daarbij apparatuur in van Eijkelkamp Soil & Water.

Lees verder


Alles draait om betrouwbare data bij Henk van Tongeren Water & Techniek

Alles draait om betrouwbare data bij Henk van Tongeren Water & Techniek

Henk van Tongeren Water & Techniek is actief in de watertechniek en dan vooral binnen de grondwatertechniek zoals bronbemalingen en grondboringen. Je ziet het Nederlandse familiebedrijf veel bij projecten in de civiele betonbouw en aanleg van ondergrondse infrastructuur. Bij deze projecten zet Henk van Tongeren Water & Techniek steeds vaker sensoren, modems en de WebPortal in van Eijkelkamp Soil & Water. Algemeen Directeur Guido van Tongeren vertelt waarom.

Lees verder


MP 1 pomp onmisbaar bij meten waterkwaliteit in Provincie Limburg

MP 1 pomp onmisbaar bij meten waterkwaliteit in Provincie Limburg

Een goede kwaliteit van oppervlakte- en grondwater staat voor een duurzame ontwikkeling van planten, dieren en betrouwbaar drinkwater. Om deze kwaliteit te borgen is in de Kaderrichtlijn Water een beleid geformuleerd waar alle EU-lidstaten zich aan moeten houden.

Lees verder


Hoe verdicht is Nederland?

Hoe verdicht is Nederland?

Willy de Groot en Paul Gerritsen zijn betrokken bij een omvangrijk onderzoek waarin niet alleen organische stof in de Nederlandse bodem wordt gemeten, maar ook de indringingsweerstand. Hierin speelt de Eijkelkamp Penetrologger een prominente rol.

Lees verder


Onderzoek naar zoutgehalte in Harlingse grachten

Onderzoek naar zoutgehalte in Harlingse grachten

In opdracht van de gemeente Harlingen heeft Antea Group de saliniteit gemeten in de grachten van het Friese Harlingen. Met een motorboot waaraan een geavanceerde mobiele multiparameter sonde van Eijkelkamp Soil & Water was bevestigd, zijn de grachten afgevaren en de metingen uitgevoerd. Projectleider Jeroen Kruse vertelt over het project waarvan de uitkomst de gemeente Harlingen een hoop geld bespaart.

Lees verder


Grondwaterdata essentieel voor natuurontwikkeling in Cortenoever

Grondwaterdata essentieel voor natuurontwikkeling in Cortenoever

Provincie Gelderland werkt samen met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en gemeente Brummen aan een plan voor natuurontwikkeling in buurtschap Cortenoever. Het huidige gebied wordt zodanig ingericht dat een nog waardevoller natuurgebied ontstaat met schoon en gezond water.

Lees verder


Wij gebruiken cookies voor uw gebruiksgemak en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen. Door verder te surfen accepteert u cookies van eijkelkamp.com.

OK