EIJKELKAMP FOUNDATION

De Water Ondernemer

Stichting de Eijkelkamp Foundation heeft sinds de oprichting in 2011 verschillende landbouwkundige projecten in Birma en Guinee ondersteund. Nu gaan we al onze kennis, expertise en middelen inzetten voor de grootste uitdaging tot nu toe. Daar hebben we uw hulp voor nodig. Helpt u ons mee om het verschil te maken?

Lees meer over De Water Ondernemer.

De Royal Eijkelkamp Foundation

Ter ere van het 100-jarig bestaan van de Royal Eijkelkamp Earth Sampling Group in 2011, is Stichting de  Eijkelkamp Foundation opgericht. Deze stichting heeft kennis, middelen en materialen tot haar beschikking om in te zetten voor bijzondere doelen. Stichting de Eijkelkamp Foundation gaat hiermee verder dan alleen maar het schenken van een geldbedrag. Meer dan 100 jaar aan verworven kennis over het vakgebied en ondernemerschap vloeit via de stichting terug in de maatschappij.

Filosofie

Bij Royal Eijkelkamp staat het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van producten en diensten centraal. Daardoor gaan onze producten lang mee, wat we zien als een bijdrage aan een duurzamere wereld. Duurzaamheid en continuïteit: het 100-jarig bestaan is hiervoor het ultieme bewijs.

Met de oprichting van Stichting de Eijkelkamp Foundation trekken we deze lijn door, zodat wij op een langdurige en structurele manier onze maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.

Uw ondersteuning is welkom

Spreekt de filosofie van Stichting de Eijkelkamp Foundation u aan en wilt u het ondersteunen? Dat kan. Stichting de Eijkelkamp Foundation heeft het volgende rekeningnummer: NL 13 RABO 0187 6795 92 ten name van ‘The Eijkelkamp Foundation’. Uw bijdrage is meer dan welkom.

ANBI status Royal Eijkelkamp Foundation

Stichting de Eijkelkamp Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel ANBI. Dit betekent dat Stichting de Eijkelkamp Foundation in de doelstelling en activiteiten bijdraagt aan het ‘algemeen nut’. Voor u heeft doneren aan een ANBI, zoals Stichting de Eijkelkamp Foundation, het voordeel dat een gift belastingvoordeel kan opleveren.

Wilt u een periodieke gift doen aan Stichting de Eijkelkamp Foundation? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Stichting de Eijkelkamp Foundation. Gebruik daarvoor het ANBI periodieke gift formulier

Wij gebruiken cookies voor uw gebruiksgemak en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen. Door verder te surfen accepteert u cookies van eijkelkamp.com.

OK