EIJKELKAMP FOUNDATION

De Water Ondernemer

Stichting de Eijkelkamp Foundation heeft sinds de oprichting in 2011 verschillende landbouwkundige projecten in Birma en Guinee ondersteund. Nu gaan we al onze kennis, expertise en middelen inzetten voor de grootste uitdaging tot nu toe. Daar hebben we uw hulp voor nodig. Helpt u ons mee om het verschil te maken?

Lees meer over De Water Ondernemer.

De Royal Eijkelkamp Foundation

Ter ere van het 100-jarig bestaan van de Royal Eijkelkamp Earth Sampling Group in 2011, is Stichting de  Eijkelkamp Foundation opgericht. Deze stichting heeft kennis, middelen en materialen tot haar beschikking om in te zetten voor bijzondere doelen. Stichting de Eijkelkamp Foundation gaat hiermee verder dan alleen maar het schenken van een geldbedrag. Meer dan 100 jaar aan verworven kennis over het vakgebied en ondernemerschap vloeit via de stichting terug in de maatschappij.

Filosofie

Bij Royal Eijkelkamp staat het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van producten en diensten centraal. Daardoor gaan onze producten lang mee, wat we zien als een bijdrage aan een duurzamere wereld. Duurzaamheid en continuïteit: het 100-jarig bestaan is hiervoor het ultieme bewijs.

Met de oprichting van Stichting de Eijkelkamp Foundation trekken we deze lijn door, zodat wij op een langdurige en structurele manier onze maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.

Bij de beoordeling van projecten en initiatieven zijn deze begrippen uiteraard een leidraad. Daarnaast ligt de focus van Stichting de Eijkelkamp Foundation op de thema's waarmee Royal Eijkelkamp affiniteit en meer dan een eeuw aan expertise in heeft: water, bodem en milieu.

Hoe werkt het?

Wereldwijd kan iedereen een bijdrage in kennis, materiaal of middelen aanvragen door een voorstel in te dienen via .

Het bestuur van Stichting de Eijkelkamp Foundation beoordeelt de aanvragen en stelt een selectie samen. Vervolgens bepalen de medewerkers van Stichting de Eijkelkamp Foundation, door middel van een verkiezing, welk voorstel (of voorstellen) Stichting de Eijkelkamp Foundation gaat ondersteunen.

Toetsing criteria

 • De aanvrager is een persoon die desgevraagd een toelichting kan geven.
 • De aanvraag betreft een werkelijk bestaand project / stichting met aantoonbare gehaalde resultaten of bij een nieuw initiatief voldoende bewijs dat de authenticiteit aannemelijk wordt gemaakt.
 • Er is sprake van persoonlijke betrokkenheid van het bestuur met de aanvraag.
 • De grootte van de gift is in verhouding met de mate waarin de aanvraag bij Stichting Eijkelkamp Foundation past.
 • Voorkeur gaat uit naar aanvragen voor ondersteuning op het gebied van water, bodem en milieu.
 • Het project of stichting draagt bij aan een of meerdere van de volgende doelstellingen:
  - wereldwijde kennisuitwisseling
  - sociale of economische duurzaamheid
  - verbetering van het milieu
  - vergroening

Uw ondersteuning is welkom

Spreekt de filosofie van Stichting de Eijkelkamp Foundation u aan en wilt u het ondersteunen? Dat kan. Stichting de Eijkelkamp Foundation heeft het volgende rekeningnummer: NL16 RABO 0184 8393 78 ten name van ‘The Eijkelkamp Foundation’. Uw bijdrage is meer dan welkom.

ANBI status Royal Eijkelkamp Foundation

Stichting de Eijkelkamp Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel ANBI. Dit betekent dat Stichting de Eijkelkamp Foundation in de doelstelling en activiteiten bijdraagt aan het ‘algemeen nut’. Voor u heeft doneren aan een ANBI, zoals Stichting de Eijkelkamp Foundation, het voordeel dat een gift belastingvoordeel kan opleveren.

Wilt u een periodieke gift doen aan Stichting de Eijkelkamp Foundation? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Stichting de Eijkelkamp Foundation. Gebruik daarvoor het ANBI periodieke gift formulier

Kleine lettertjes

 • Stichting de Eijkelkamp Foundation houdt zich het recht voor een aanvraag zonder opgaaf van reden niet toe te wijzen.
 • Een aanvraag mag maximaal 3 verkiezingsronden achter elkaar ongewijzigd verkiesbaar zijn.
 • De aanvrager verplicht zich bij toewijzing aan terugkoppeling van de behaalde resultaten.

Wij gebruiken cookies voor uw gebruiksgemak en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen. Door verder te surfen accepteert u cookies van eijkelkamp.com.

OK