Ondergelopen straten, normaal of beheersbaar

Eén van de uitdagingen voor stedelijk bouwkundigen is het management van de stedelijk waterhuishouding. Gebouwen en verharde wegen verhinderen bijvoorbeeld natuurlijke infiltratie en zorgen ervoor dat water weg stroomt. Bovendien veranderen de weerpatronen. We krijgen steeds vaker te maken met langere periodes van droogte en korte periodes van intense regenval.

Waterafvoer en riolering

Het regenwater kan niet meer natuurlijk infiltreren. Het grootste deel van het water in stedelijke gebieden wordt direct overgebracht naar het rioleringssysteem. Het ongebufferd transporteren van deze grote hoeveelheden water via het rioolsysteem brengt een verscheidenheid aan problemen met zich mee.

Waterzuiveringsinstallaties zijn ontworpen om een bepaalde hoeveelheid water te verwerken. Wanneer deze capaciteit is bereikt, wordt het influent in veel gevallen, direct in het oppervlaktewater geloosd.

Als zo’n situatie zich voordoet zijn metingen van de volume van de lozing en de vuilvracht in het afvalwater nodig om inzicht te krijgen in de milieueffecten veroorzaakt door deze onbehandelde lozing. Hierdoor krijgen beleidsmakers inzicht of een dergelijke lozing een milieuprobleem veroorzaakt door gevalideerde gegevens. Met dit nieuwe inzicht zijn beleidsmakers in staat de vraag te beantwoorden of de infrastructuur opnieuw ontworpen moet worden en voor welke capaciteit.

Om kwantitatief en kwalitatief rioolwater onderzoek te verrichten, biedt Royal Eijkelkamp innovatieve oplossingen om het debiet en de waterkwaliteit te meten.

Lokale waterbuffering en infiltratie

Planning van waterbufferfaciliteiten op wijkniveau zal het stedelijk waterbeheer helpen. Met een goed stedelijk waterbeheerplan kunnen we de regenwaterafvoer vertragen door buffering. Regenwaterbuffering kan worden bereikt door het verminderen van geplaveid oppervlak, (regenwater) vijvers, ondergrondse bekkens en gedecentraliseerde infiltratie. Het type infiltratie hangt onder meer af van de doorlaatbaarheid van de bodem en het grondwaterniveau.

Voor infiltratie moeten we eerst de regenwaterafvoer van het rioleringssysteem loskoppelen. Dit ontlast namelijk het rioolsysteem en de afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Bovendien moeten we rekening houden met een aantal zeer belangrijke factoren. We hebben bijvoorbeeld voldoende opslagruimte nodig voor het water. Deze opslagruimte slaat het water tijdelijk op, waarna het kan worden gebruikt of langzaam kan infiltreren.

Zo is openbaar groen en een groene infrastructuur nodig. Denk hierbij aan parken en openbare tuinen. De aanwezigheid van onverdichte grond vergroot de mogelijkheid van infiltratie van water. Voor wateropslag kunnen wadi's aangelegd worden. Infiltratiekratten of andere wateropslag oplossingen kunnen ingezet worden om te voorkomen dat openbare watersystemen overbelast raken door extreme regenval.

Royal Eijkelkamp helpen u graag met infiltratiemetingen, het inrichten van een meetnet, het verrichten van de metingen, het valideren van de data, het ontsluiten van de data en meedenken omtrent de plannen van uw wateropslag.

Spongecity

De naam zegt het al. Een ‘sponge city’ of ‘sponsstad’ verwijst naar steden die lijken op sponzen. Hierbij verzamelt de infrastructuur in de stad overtollige regen en is overstromingsbeheer geïntegreerd in de stadsplanning. Een sponge city kan niet alleen omgaan met overmatige regenval, maar hergebruikt ook regenwater om watertekorten tijdens droge perioden op te vangen.

De sponge city komt uit China, een land met ernstige waterproblemen zoals waterschaarste, overstromingen en waterkwaliteit. Vanwege het snelle proces van industrialisatie, verstedelijking en hoge frequenties van extreem weer, zijn de stedelijke waterproblemen de afgelopen tien jaar alleen maar toegenomen. Dit komt tot uiting in de volgende 4 aspecten:

  • Verstoppen van stedelijke stroomgebieden voor regenval en daarmee onvoldoende aanvulling van waterbronnen door regenwater;
  • Overexploitatie van grondwater. Er is een ernstig tekort aan stedelijke grondwatervoorraden;
  • Ernstige vervuiling van stedelijke wateropslag;
  • Krimpen van rivieren, meren en andere waterrijke gebieden.


Lees hoe Royal Eijkelkamp een bijdrage heeft geleverd middels een 24/7 meetsysteem in het wetland park van Deyang en China.

Neem contact met ons op en deel uw uitdagingen. Ontdek hoe Royal Eijkelkamp het verschil kan maken.

Maak nu een afspraak

Benieuwd wat Eijkelkamp Soil & Water voor uw bodem- of waterproject kan betekenen?
Vul onderstaand formulier in voor een afspraak


* Dit is een verplicht veld

Wij gebruiken cookies voor uw gebruiksgemak en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen. Door verder te surfen accepteert u cookies van eijkelkamp.com.

OK