Bodemverdichting, de onzichtbare bedreiging voor de landbouw.

Ondergrondverdichting ontstaat als de draagkracht van de ondergrond overschreden wordt. In de landbouw treed net onder de laag die geploegd wordt verdichting op, deze ploegzool begint op een diepte van ongeveer 30 cm. De grond verliest naar verloop van tijd zijn structuur waardoor het poriënvolume verkleind of verdwijnt. Deze bedreiging is vanaf de oppervlakte onzichtbaar, maar we kunnen hem wel meten!

Verstoren van de waterhuishouding

Bij langdurige of intense regenval verzadigt de toplaag volledig doordat natuurlijke infiltratie onmogelijk is geworden. Dit houd in dat het regenwater blijft “staan” op de ploegzool. Bij volledige verzadiging van de toplaag stroomt het regenwater over de oppervlakte naar de lagere delen van het perceel of naar de sloot. Deze afvoer via het oppervlak neemt ook meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen mee.  Deze uitstroom van nutriënten, pesticiden en herbiciden op oppervlaktewater veroorzaakt verschillende andere waterkwaliteit gerelateerde problemen. Dit kan zelfs leiden tot intrekken van vergunningen voor het gebruiken en uitrijden van gewasbeschermings- bodemverbetering- middelen.

Bij wateroverschot in een goed infiltrerende situatie zal het regenwater infiltreren richting het freatische water. Als deze percolatie wordt verstoord door bodemverdichting, wordt het freatisch water niet meer (voldoende) aangevuld. Deze zoetwatervoorziening is nodig om in tijden van droogte aangesproken te kunnen worden om te irrigeren.

De kern van het probleem

Door de verminderde of slechte infiltratiecapaciteit van de landbouwgrond ontstaan er naast de uitspoeling van nutriënten een aantal problemen die impact hebben op de gewassen. Door bodemverdichting blijft water in het bovenste laag van de akker staan. Dit heeft als gevolg dat er bij intense regenval of over-irrigatie verzadiging van deze bovenste laag optreed. Water vervangt de lucht in de poriën van de bodem, door deze ontwikkeling ontstaat er een zuurstoftekort in deze bovenste laag waar de gewassen op groeien. Natte, zuurstofarme omstandigheden zijn slecht voor het bodemleven en ideaal voor schimmels en gewas ziekten. Deze schimmels en gewas ziekten ontwikkelen zicht goed in natte, zuurstofarme omstandigheden met als gevolg dat de opbrengst van de gewassen negatief wordt beïnvloed, of het gewas zelfs bederft.

Bodemverdichting verhinderd ook de wortelgroei van gewassen. De ondergrond is zo compact geworden dat dit de groei van de wortels verhinderd, hierdoor kan het gewas zich niet optimaal ontwikkelen. Deze uitwerking van bodemverdichting heeft een negatief effect op de opbrengst van het verbouwde gewas.

Meten van bodemverdichting

Er is gereedschap beschikbaar en er zijn methodes ontwikkeld om te onderzoeken of verdichting voorkomt in uw bodem. Met deze middelen en methoden constateert u eenvoudig of bodemverdichting problematisch is. Met het bepalen van de indringingsweerstand bieden wij u een eenvoudige en efficiënte meetmethode om de aanwezigheid van storende lagen op te sporen. De metingen worden ter plekke in het veld uitgevoerd met een penetrometer, penetrograaf of penetrologer.

Eijkelkamp Soil & Water maakt wereldwijd het verschil door oplossingen voor bodem- en wateronderzoek te ontwikkelen, produceren en leveren. Met de penetrometer, penetrograaf of penetrologer van Eijkelkamp Soil & Water bent u in staat om zelf de indringingsweerstand in het veld te meten en te bepalen of er storende lagen aanwezig zijn. Informeer bij onze experts wat voor u de beste oplossing is.

Contact formulier

Persoonlijke informatie

Bedrijfsinformatie

Uw bericht


* verplichte velden

Wij gebruiken cookies voor uw gebruiksgemak en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen. Door verder te surfen accepteert u cookies van eijkelkamp.com.

OK